Areare mai oo taaringa ki te reo o Hineraukatauri, o Hinepuutehue e karanga atu ana ki a koutou.
Open your ears to the voice of Hineraukatauri and Hinepuutehue calling to you.

Taonga puoro (traditional Maaori instruments) are treasures that give you a glimpse into the Maaori world. We are offering you a chance to create these beautiful treasures with the amazing taonga puoro practitioner, Koroheke Robb. Learn how to play them and understand their histories.

 

No upcoming sessions